Bagolyfajok határozó kézikönyv ajánlása!

Örömmel értesítjük tagtársainkat, támogatóinkat és látogató érdeklődőinket, hogy a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. kiadásában megjelent a

MAGYARORSZÁGON ELŐFORDULÓ BAGOLYFAJOK HATÁROZÁSA ÉS GYAKORLATI TERMÉSZETVÉDELME

című kiadmány, melynek elkészítésében egyes fajok írójaként és a könyv szerkesztői munkájában egyesületünk vezetősége is jelentős részt vállalt. A kötet egyben határozót, kézikönyvet és gyakorlati útmutatót foglal magába.

Ez a kiadvány összegző módon a hazánkban előforduló védett, illetve fo­kozottan védett 12 bagolyfaj, valamint a lappantyú részletes határozásával és a gyakorlati természetvédelmi tudnivalókkal foglalkozik. A határozó fejezeten­ként nem csak az adott faji bélyegeket mutatja be, de a lehetséges kor-, és ivar szerinti elkülönítésre is kiterjed. A könyv használatát nagyban segítik a grafi­kák, a színes képanyag és az egyes bagolyfajoknak legmegfelelőbb odúk és költőládák részletes műszaki rajzai.

A könyv megírásában a bagolyvédelem te­rületén jártas gyűrűzők és természetvédelmi szakemberek vettek részt. A szer­zők az egyes fejezetek megírásakor természetesen a legfrissebb külföldi szak­irodalmat is figyelembe vették, de elsősorban a terepi gyűrűzések során fel­vett biometriai adatokra, határozó bélyegekre, valamint a természetvédelmi gyakorlatból eredő tapasztalataikra támaszkodtak. A határozó nem csak a szakmának nyújt hiánypótló kiadványt, hanembárki érdeklődő találhat benne hasznos információkat.

A könyv, a bagolyfélék határozásának mikéntjén túl foglalkozik vedlési ismérveikkel, anatómiájukkal és egyéb fontos speciális természetvédelmi kér­désekkel (pl. ember általi veszélyek, denevérvédelem). Emellett a határozó ré­szen túl minden faj esetében tárgyalja a gyakorlati természetvédelmi lehetősé­geket, veszélyeztető tényezőket, a faj megtelepedését és költését elősegítő in­tézkedéseket, valamint a hazai aktuális állományadatokat.

A könyv biztos alapot ad a Magyarországon előforduló baglyok fajismere­téhez, lehetőséget teremt a kézben tartott madár pontos kor- és ivarhatározá­sára és minden fontos információval ellátja olvasóját a hazai állomány megóvá­sához. Reméljük a könyv kedvelt és hasznos olvasmány lesz minden ornitoló­gusnak, madarásznak, baglyásznak, egyetemi hallgatónak, és örömmel forgat­ják majd a madarak iránt érdeklődő természetjárók, természetvédők, a termé­szetet szeretők is.

Fontos információ, hogy jelenleg az első kiadásban megjelent példányok elkeltek, de a nagy érdeklődésre való tekintettel második kiadásban is megjelenik. A kiadó tájékoztatása alapján a második kiadás várhatóan 2017 december első felétől kapható lesz.

Ugrás a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. honlapjára.

Madárbaráti üdvözlettel:

az MKOE elnöksége

 

Joomla templates by a4joomla